سنگین لند

عرضه کننده قطعات خودروهای سنگین

جستجو
Close this search box.

پمپ کلاچ

سیستم پمپ کلاچ در خوردهای سنگین با هدف کاهش نیروی مورد نیاز هنگام کلاچ‌گیری و آسان نمودن تعویض دنده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع پمپ کلاچ:
1- پمپ کلاچ بالا
2- پمپ کلاچ پایین