سنگین لند

عرضه کننده قطعات خودروهای سنگین

جستجو
Close this search box.

سوپاپ زیر پا

سوپاپ زیر پا

در کامیون‌ها و اتوبوس‌های بزرگ مجهز به ترمز بادی، سوپاپ زیر پا نقش مهمی در کنترل سیستم ترمز بازی می‌کند.

برخلاف ترمزهای هیدرولیکی که در اکثر خودروها یافت می‌شود، ترمزهای بادی از هوای فشرده برای درگیر کردن ترمزها استفاده می‌کنند. سوپاپ زیر پا به عنوان رابط بین پای راننده و سیستم ترمز بادی عمل می‌کند و فشار وارد شده به پدال ترمز را به فشار هوای کنترل شده تبدیل می‌کند که در نهایت خودرو را متوقف می‌کند.

 عملکرد سوپاپ زیر پا 

جهت بررسی عملکرد سوپاپ زیر پا به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.

1- اتصال به پدال ترمز: سوپاپ زیر پا مستقیما به پدال ترمز متصل است. این اتصال از طریق یک پدال نصب شده در کف اتاق کامیون برقرار می‌شود.

2- تنظیم فشار هوا: هنگامی که راننده پدال ترمز را فشار می‌دهد، دریچه سوپاپ زیر پا باز می‌شود و به هوای فشرده در تانک باد اجازه می‌دهد تا در مدار جریان یابد. میزان فشار وارد شده به پدال تعیین می‌کند که سوپاپ چقدر باز شود و در نتیجه چه مقدار فشار هوا وارد مدار ترمز شود.

3- کنترل تدریجی ترمز: این فشار هوای متغیر، در مدار ترمز کلیدی است. فشار ملایم روی پدال باعث می‌شود مقدار کمی هوا وارد خط شود و در نتیجه نیروی ترمز متوسطی ایجاد می‌شود. برعکس، فشار دادن بیشتر پدال، سوپاپ را بازتر می‌کند، جریان هوای قوی‌تری می‌فرستد و ترمزگیری قوی‌تری ایجاد می‌کند. این به راننده اجازه می‌دهد تا فشار ترمز را به آرامی تعدیل کند، که برای مانور ایمن و توقف موثر خودرو ضروری است.

4- تخلیه هوا برای رهاسازی: هنگامی که راننده پای خود را از روی پدال برمی‌دارد، دریچه سوپاپ بسته می‌شود. این عمل مدار را ایزوله کرده و هوای فشرده را از طریق یک خروجی (اگزوز) خارج می‌کند. این آزاد شدن فشار هوا، ترمزها را آزاد کرده و به چرخ‌ها اجازه می‌دهد دوباره آزادانه بچرخند.

نکات تکمیلی درباره سوپاپ زیر پا

سوپاپ زیرپا دوطبقه: بسیاری از کامیون‌ها از مدارهای ترمز دوگانه برای ایمنی بیشتر استفاده می‌کنند. سوپاپ زیر پا ممکن است برای کنترل هر دو مدار به طور همزمان طراحی شود، یا می‌تواند یک سوپاپ دو طبقه با بخش‌های جداگانه برای هر مدار باشد.

اهمیت نگهداری صحیح: سوپاپ زیر پا یک جزء حیاتی در سیستم ترمز پنوماتیکی است. سرویس‌های دوره‌ای و نگهداری منظم برای اطمینان از عملکرد صحیح آن و جلوگیری از هرگونه نقصی که می‌تواند عملکرد ترمز را به خطر بیندازد، ضروری است.