سنگین لند

عرضه کننده قطعات خودروهای سنگین

جستجو
Close this search box.

بوستر ترمز

بوستر ترمز، قطعه‌ای است که در سیستم‌های ترمز بادی خوردوهای سنگین و نیمه سنگین استفاده می‌شود.
وظیفه این محصول، تبدیل انرژی ذخیره شده در هوای فشرده به نیروی ترمزی است. بنابراین، نقش مهمی در عملکرد صحیح سیستم ترمز و همچنین ایمنی خوردوها بر عهده دارد.

انواع بوستر ترمز

1- بوستر تک (کاسه‌ای، دیسکی)

2- بوستر دوبل (کاسه‌ای، دیسکی، ماکی)

سایز بوستر ترمز

بوسترهای تک در سایزهای 16، 20، 24 و 30 عرضه می‌شوند.

بوسترهای دوبل در سایزهای 16*24، 20*24، 24*24 و 30*30 عرضه می‌شوند.